"Mäta" magnetfält med en radio

De flesta vet inte att de kanske redan äger ett "mätinstrument" för magnetfält - en radio. Ju mer oväsen i radion desto starkare fält. Men en vanlig magnetfältsmätare och en radio har inte samma användningsområde. Radion "mäter" bara en del av de snabbt varierande magnetiska fälten från LED- och lågenergilampor, datorer, TV-apparater med mera, samt elektriska ledningar med mycket transienter. I gengäld är en radio mycket känsligare än någon magnetfältsmätare.

Det duger inte med vilken radio som helst. Den ska ha en omkopplare som ska stå i läget för AM eller MW eller ännu hellre LW, för då får man oftast höra starkare magnetfält. Har radion både LW och MW används båda lägena. Vrid på stationsratten för att hitta stället där det blir mest oljud. Ju mer det piper, surrar, brummar eller fräser desto sämre. Ta ut den i skogen och hör hur tyst den blir i en bra elmiljö.

Medan det är lätt att hitta en radio med både FM och AM/MW säljer elektronikhandlarna ingen med långvåg. Dessa kan istället köpas begagnade på loppis, Tradera, Blocket och eBay eller nya på amazon.co.uk där det finns både billiga och dyra.

Roberts Sports 925 med långvåg, LW. En utmärkt radio för magnetfältsjakt. 250 kr inklusive frakt från brittiska amazon.co.uk. Radion tar upp magnetfält som går från långsida till långsida som pilarna visar. För att hitta maximala styrkan på magnetfälten måste radion vridas i olika riktningar. Vid högsta ljudstyrka är fram- eller baksida riktad mot källan som skapar magnetfälten. Om istället någon av långsidorna riktas mot källan blir radion tyst. Finns det flera källor tystnar den aldrig. Ska man hitta källan är det lättast att höra när radion blir tyst istället för den maximala ljudstyrkan.

 

 
Så här fungerar det
Radiovågor är elektromagnetisk strålning som består av ett elektriskt och ett magnetiskt fält som samverkar i en våg.
På långvåg och mellanvåg sänds sänds radio med så lång våglängd att frekvensen nästan blir samma som för elektriska och magnetiska fält från LED- och lågenergilampor, datorer, TV-apparater och elektriska ledningar med transientrik el.
Vid dessa för radio så låga frekvenser och långa våglängder används inte radions yttre antenn, metallpinnen som man kan dra ut, utan en inre spole. Med den lyssnar man på styrkeförändringarna i de magnetiska fälten. Antingen magnetiska fältet i den elektromagnetiska strålningen från radiomasten långt bort, eller magnetfälten från elektriska apparater och ledningar.
Det är bara magnetfält som varierar med en frekvens som används för radioutsändningar som hörs, övriga hörs inte.
 
Mellanvåg (MW eller AM på radions frekvensskala) har frekvensområdet 526-1600 kilohertz (kHz).
Långvåg (LW på radions frekvensskala) har frekvensområdet 150-260 kHz.
Magnetfälten som skapas av elektroniken har oftast en grundfrekvens mellan 2 och 100 kHz och ligger utanför radions frekvensområde. Men på samma sätt som inom musiken där en ton med en viss frekvens också har övertoner, har magnetfälten en eller flera övertoner och det är dessa man lyssnar på med radion.

 


Så här ser en radio ut inuti. Den vita pilen pekar på antennen för långvåg och mellanvåg. Den är en liten stång i järnmaterialet ferrit som koncentrerar de magnetiska fälten. När man vänder och vrider på radion tar den upp magnetfält i olika riktningar


Börja med att ställa omkopplaren i läge LW om det finns, annars får det bli MW. Finns både LW och MW används båda. Kortvåg, SW, eller FM ska inte användas eftersom radion då blir okänslig för magnetfält.


Istället för MW står det AM på en del radioapparater.

 

Uppil    
28 december 2011