För att kunna hämta materialet märkt med pdf-ikon behöver du Adobe Reader
 
Hämta Adobe Reader
 
Hämta Adobe Reader

 

 

Informationsmaterial

Infoblad foldrar affischer böcker videor DVD dans

Bamberg-läkarnas brev jun 06
Efter att ha undersökt mer än 900 personer har läkarna i Bamberg kommit fram till att mikrovågsstrålning med en intensitet på miljondelar av gränsvärdet kan ge svåra hälsoproblem. De har skrivit till ministern för miljö-, hälso- och konsumentskydd i Bayern och kräver ett omedelbart ingripande av myndigheterna. Någon liknande undersökning hade tidigare inte gjorts i Tyskland och har ännu inte gjorts i Sverige. Brevet borde vara obligatorisk läsning för läkare, politiker och andra som tänker införa trådlös teknik.
 
Lågenergilampor
Lågenergilampor försämrar elmiljön och lysröret i en lågenergilampa innehåller kvicksilver, se sidan Lågenergilampor. A4-affisch sep 07. Vykort sep 07. Folder sep 07, samma innehåll som vykortet men med plats för att skriva en hälsning.
 
Mindre cancer utan mobilmast pdf-ikon okt 06
A4-affisch med undersökningarna av Eger respektive Wolf.
 
Elektromagnetisk strålning - Hälsorisk pdf-ikon nov 05
Vad säger forskningen?
 
Elsanera själv pdf-ikon nov 05
Vad man kan göra själv för att skapa en bättre elmiljö hemma. Det viktigaste från sidan Miljöarbete hemma.
 
Handbok för miljöarbete pdf-ikon okt 05
Två sidor med det viktigaste ur vår handbok på hemsidan.
 
Har du en mobilsändare pdf-ikon apr 08
För den som blivit granne med en mobilsändare, eller inte vill bli det.
 
Men djuren kan inte inbilla sig pdf-ikon sep 07
Djur har inga åsikter och kan inte inbilla sig, därför är de trovärdigare än människor. Exempel på hur djuren påverkas.
 
Mobiltelefoni i Europa pdf-ikon okt 06
Läget i flera europeiska länder.
 
Neil Cherrys diagram pdf-ikon okt 07
Gränsvärden och forskningsresultat inlagda i en "termometer" graderad i strålningstäthet W/m2. Pappersversion av sidan Diagram där man också hittar ett SAR-diagram.
 
RAKEL/TETRA pdf-ikon maj 08
Om TETRA, ett mobiltelefonsystem, som kommer att användas av polis, sjukvård och brandkår under namnet RAKEL. Men TETRA används även av kollektivtrafiken i Stockholm och Göteborg.
 
Läkare i Europa pdf-ikon okt 06
Aktiviteter bland läkare i Europa för att sprida kunskap om risket med strålning.
1000 läkare i Tyskland kräver har ersatts av Läkare i Europa.
 
Mindre mobilstrålning - mindre hälsoproblem pdf-ikon okt 06
A4-affisch med undersökningen av Navarro m.fl. som grund.
 
Sjuk av mobilmasten pdf-ikon ver 2.14 dec 05
Folder, vikt A4. Hälsoproblem, bilder på mobilmaster och antenner.
 
Sändareffekter pdf-ikon sep 06
12,3 watt på landsbygden eller 4356 watt på Norrmalm i Stockholm. Hur mycket strålning behövs egentligen för att täcka ett område med mobiltelefoni?
 
Trådlöst 18 aug 09
Trådlös kommunikationsteknik strålar upp till 20 miljoner gånger starkare än den naturliga bakgrundsstrålningen. Folder från Rikskampanjen mot elsmog.
 
Trådlös telefon - Din egen mobilmast
Mobilmast i hemmet och skolan, på arbetet, dagis och sjukhus. Se sidan Trådlösa telefoner.
Folder pdf-ikon okt 06, vikt A4. Basfakta, hälsorisker och jämförelse mellan olika typer av trådlösa telefoner.
A4-affisch pdf-ikon okt 06. Jämförelse mellan trådlösa DECT-telefoner och mobilmaster.
Infoblad DECT - trådlösa telefoner pdf-ikon okt 06
 
Våra barn - vår framtid
Strålande teknik i barnmiljö. Barn är känsligare än vuxna. Se sidan Babyvakt.
Folder pdf-ikon okt 04 från Rikskampanjen mot elsmog.
Infoblad pdf-ikon okt 06 från Vågbrytaren Stockholm.
 
Till skolor, dagis, fritis pdf-ikon
Vågbrytaren Stockholms flygblad för Rikskampanjen mot elsmogs skolkampanj.
 

Böcker

Mobiltelefonins hälsorisker
Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal.
Av Mona Nilsson, 2010.
Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Men riskerna har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna. Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om. Den avslöjar också världshälsoorganisationen WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med mobilindustrin. Med 556 referenser kan den används som uppslagsbok.
Läs mer på författarens hemsida.
adlibris.com, bokus.com.
Mona Nilsson, har intervjuats av Birger Schlaug i Kunskapskanalens programserie En bok, en författare.
Mona Nilsson angriper Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på SVT Debatt.
 
Spelet om 3GSpelet om 3G
Fakta och desinformation
i det trådlösa samhället
Av Mona Nilsson och
Marica Lindblad, 2005.
Myndigheternas agerande och en del av den omfattande forskning som visar på hälsorisker med mobiltelefonin beskrivs. En bild av maktfullkomlighet framträder som yttrar sig i ett ointresse för de drabbade och ett pokerspel med allmänhetens hälsa. Säljs via författarens hemsida.
 
Recentioner av: Dr Gormander i Aftonbladet, radions kulturnytt, Bokrecension.se.
 
Bostad och Hälsa
En praktisk handbok för ett sundare hem
Av Ragnar Forshufvud 1998, ISBN 91-88884-03-1
Miljön börjar faktiskt hemma och inte i skogen. Många faktorer i den inre miljön påverkar oss. Här får man veta vilka de viktigaste miljöproblemen i våra bostäder är, och vad de beror på. Men framför allt är boken en praktisk handbok och vägledning om de åtgärder man kan vidta.
Mimers Brunn Kunskapsförlaget, Tel/fax: 0224-230 06
 
Mobiler, trådlösa telefoner och hälsa
Av Gunilla Ladberg, fil. dr., pedagog, författare.
Texten finns på www.ladberg.se (direktlänk)
"Med den här skriften vill jag som pedagog försöka förklara vad mobilstrålning är och hur den kan skada människor och natur. Och varför jag rekommenderar alla att begränsa mobilanvändningen så mycket som möjligt, att skydda barnen från mobiler och att ersätta trådlös DECT-telefon med fast anslutning. Jag önskar inget högre än att jag hade kunnat slippa skriva denna skrift. Men jag fruktar allvarligt att vi kan vara på väg mot en folkhälsokatastrof. Och mitt samvete bjuder mig att arbeta för att sprida de kunskaper jag har. Den som har kunskaper har också ett ansvar".
 
Ett vackert fängelse – på flykt från el och mobilstrålning
Boken (65 sidor) handlar om människor, vuxna och barn, som blivit elöverkänsliga och tvingats fly från hem, arbete och skola och isolera sig ute i skogen.
 
Författaren, Gunilla Ladberg har en gedigen bakgrund som pedagog, utbildare och författare. Har skrivit ett tjugotal fackböcker, har mångårig erfarenhet som kursledare och folkbildare inom områdena pedagogik, språk och psykologi. Fil. dr. 1973. Under senare år även engagerad i att sprida upplysning om skadeeffekterna av bl.a. mobiltelefoni.
Ett vackert fängelse är hennes senaste bok, utgiven 2008 på eget förlag, Gunilla Ladberg Pedagogik & Språk www.ladberg.se. Boken finns i två upplagor med samma innehåll men olika bilder på pärmen.

Boken distribueras genom Vågbrytaren. Mer information och hur man beställer finns på Vågbrytarens hemsida. Intervju med Gunilla Ladberg om boken finns på tidningen Miljömagasinet.
 
Tål du el?
Av Clas Tegenfeldt, ISBN 91-574-5788-3
Faktabok som tar upp såväl elöverkänslighet som andra biologiska effekter av elektromagnetiska fält. Boken tillkom på Statliga sektorns arbetsmiljönämnds uppdrag och är, trots titeln, en värdeneutral handbok.
Boken är slutsåld men kan laddas ner från författarens hemsida.
 
Svart på Vitt
Röster och vittnesmål om elöverkänslighet
Av Rigmor Granlund-Lind och John Lind, ISBN 91-88884-05-8
Hur blir man elöverkänslig? Vilka är symptomen? Hur blir elöverkänsliga bemötta av hälso- och sjukvården och andra institutioner? Vilka är de sociala konsekvenserna? Hjälper elsanering? Kan man bli frisk?
Slutsåld.
 
Mörkläggning : Elektronikens rättslösa offer
Av Gunni Nordström, ISBN: 91-89080-41-6
Många människor som har blivit sjuka av arbete vid bildskärm har svårt att tåla mobiltelefoner. Men också andra, som aldrig lidit av elöverkänslighet, har fått samma slags symptom när de talar i mobiltelefon som bildskärmsanvändarna klagat över sedan slutet av 1970-talet. Var finns beröringspunkterna mellan bildskärmar och mobiltelefoner? Elektromagnetisk strålning och kemikalier är det svar som ligger närmast till hands.
I boken sätts fenomenet elöverkänslighet in i ett större sammmanhang och kemikaliespåret granskas särskilt. Samtidigt skildras hur enskilda drabbade offras för att inte störa IT-samhällets utveckling. Mörkläggningen är en bok som reder ut vad forskarna hittills vet om vad vi i dagligt tal kallar elöverkänslighet.
Boken kan köpas från FEB, tel: 08-712 90 65
 
The Invisible Disease
The Dangers of Environmental Illnesses caused by Electromagnetic Fields and Chemical Emissions" av Gunni Nordström (O Books, 2004, ISBN 1-903816-71-8).
 
Nödbroms
Handbok för framsynta bakåtsträvare
Av Lasse Åberg och Sture Hegerfors, ISBN 9137119281
Känner du teknostressen? Behöver du knuffen som får dig att stänga av mobilen? Nödbroms är en charmig kärleksförklaring till det goda livet som teknikavvaktare. Läs, roas - och bli klokare!
Forum bokförlag. Slutsåld.
 

Videor DVD

Full Signal - Mobiltelefonernas dolda kostnad
I Full Signal kommer dessa till tals: Vetenskapsmän jorden runt som forskar i hälsoeffekter kopplade till mobiltelefoni, erfarna journalister som under decennier har skapat uppmärksamhet för frågan, aktivister, advokater och lagstiftare som representerar människor som vill att dessa mobilmaster regleras. Filmad i 10 länder och 6 amerikanska delstater. Svensktextad DVD kan köpas från filmens hemsida, välj Worldwide version med engelskt tal och engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, svensk, arabisk eller japansk text. Filmen är producerad i Israel.


 
Elektromagnetiska fält och människan (speltid 65 min)
Del 1: Magnetfält. Om hur olika yrkesgrupper utsätts för magnetfält samt skaderisker, framför allt i form av cancer.
Del 2: Elöverkänslighet. Om hur människor blir elöverkänsliga av bl.a. bildskärmar samt åtgärder för att förbättra elmiljön.
Del 3: Mikrovågor. Om hur högfrekventa fält, t ex från mobiltelefoner, påverkar människan.
Tio svenska forskare berättar om sitt arbete med dessa frågor och vilka svar de funnit. En längre presentation finns hos FEB.
 
Filmen beställs hos avdelningen för konferens och service på
Göteborgs Universitet, Box 560, 405 30 Göteborg
Tel 031-773 21 02, fax 031-773 20 15
E-post bo.harringer@adm.gu.se
 
Strålande framtid: Om att vara elöverkänslig (speltid 32 min)
När Erik var 13 år ficka han sin egen dator. Efter tre månader var han så elöverkänslig att han inte kunde vistas i skolans lokaler. Nu studerar Erik till grundskolelärare på högskolan i Falun.
Vi följer Erik under vardagen som student och när han åker till det elfria föräldrahemmet för att vila ut under helgen.
Erik berättar om sitt liv, sina tankar om framtiden och visar på den elsanering som gjorts för att han ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.
När det blir sommar åker Erik till Polen för att hälsa på sin flickvän och får samtidigt uppleva en elmiljö som gör det lättare för honom att röra sig ute i samhället än hemma i Sverige...
 
Distribution: Eira Film, eirafilm@tyfonmail.se, tel 0650-74 14 40.
 
Gilla läget? Om att vara elöverkänslig (speltid 45 min)
En dokumentärfilm om två unga kvinnor som drabbats av elöverkänslighet. Lisa läste företagsekonomi på Uppsala universitet men tvingades flytta med sin familj från staden till ett omodernt torp. Linn är data- och elektronikingenjör och bor i en Stockholmsförort. Även hon flyttar till landsbygden efter att ha blivit känslig för mobilstrålning, men fortsätter ändå att arbeta som ingenjör. Filmen följer kvinnorna under tre år. Den skildrar deras erfarenheter, hur de lever, blir bemötta och hur de kämpar för att klara av sin livssituation och få en bättre hälsa.
 
Distribution: Eira Film, eirafilm@tyfonmail.se, tel 0650-74 14 40.

Dans

Om det står en ängel i din trädgård
Om strålning och om att göra något - en föreställning med ord, dans och sång

En föreställning som funderar över konsekvenserna av 3G-utbyggnaden och den växande elsmogen i vår alltmer trådlösa värld. Som vill väcka inspiration till engagemang! Som är en undersökning av en ny och engagerande form av scenkonst som utgår ifrån här och nu, som blandar berättande, dans och sång.
Efter föreställningen följer ett samtal med möjlighet att ställa frågor, diskutera och fundera. Samtalet kan utformas i samråd med arrangören om särskilda önskemål finns. Föreställningen kan även kombineras med andra arrangemang, exempelvis debatter, föreläsningar, filmvisning el. dyl.

Hade premiär den 18 april 2004 i Pajala.
Tag chansen att genom dans och musik uppmärksamma vår tids kanske viktigaste hälso- och miljöfråga!

Medverkande:
Susanne Rantatalo, sångerska b la i Folkmusikgruppen Jord och Nordkalottensemblen Tre Folk i Norr.
Jenny Abdelkader, verksam inom dans/scenkonst som utövare, koreograf och pedagog.

Regi: Erling Fredriksson, verksam bl a som musiker, manusförfattare och kompositör
Manus: Jenny Abdelkader
Musik: Susanne Rantatalo
Speltid: ca 35 min. + publiksamtal
Målgrupp: Vuxna och gymnasiet
Pris: 5 000 kr inkl. soc. avg. Resa + logi tillkommer. Genom bidrag och samordnade föreställningar kan priset sänkas rejält under turnén i södra Sverige i februari mars 2006.
Scen: Spelyta 6·6 meter, publikantal max 100 personer
Bokning och info: Jenny Abdelkader
Kyrkbacken 21
980 61 Tärendö
tel. 0978/ 718 39
E-post: jenny.abdelkader@telia.com

Föreställningen är producerad med stöd av Pajala Kommun, Norrbottens läns landsting, Tornedalsrådet och Knapsu Music.
 

 
Uppil

 

4 april 11