Satellitbolag med svenska program:
Thor satellites
SES ASTRA
Sirius
Dessutom sänder Eutelsat och en rad andra bolag över Sverige.

Välj att se på TV från en lågstrålande satellit. Bojkotta högstrålande marksänd TV.

1.gif (43 bytes)

Satelliter

Att rymden kryllar av kommunikationssatelliter som blir fler och fler, kan inge vissa farhågor. Men det positiva är att solen är energikällan för drift och sändning vilket gör att sändareffekten måste hållas låg. De största satelliterna drar 10 000 watt och täcker den del av jordens yta som kan överblickas från 3600 mils höjd.

SES ASTRA är det dominerande satellitbolaget i Europa med 13 satelliter. 4 av 5 hushåll med satellit-TV får sina program via en satellit som ägs av SES ASTRA. Bolaget har en mycket öppen attityd och därför är bilder och detaljfakta för denna sida hämtade därifrån.
 
Effektsnålt
Med 82 watt från en satellit sänds 8 TV-kanaler över en yta som på bilden nedan (ASTRA 1E). Satelliter sänder mycket svagare signaler än sändare på jorden, och är därför att föredra ur hälso- och miljösynpunkt.
 

Källa: SES ASTRA
 
När 82 watt sprids ut över mer än halva Europa blir signalen så svag att det krävs en parabolantenn, som har en mycket kraftigare förstärkning än en vanlig antenn, för att klara mottagningen.
 
SES ASTRA:s 13 satelliter sänder mer än 1300 radio- och TV-program samt andra tjänster som Internet. Med hjälp av data från företagets hemsida har den sammanlagda maximala sändareffekten beräknats till 42 000 watt uteffekt från förstärkarna. Hur stor del av den som utnyttjas anges inte. Det totala antalet satelliter som sänder TV, radio eller internet till vanliga konsumenter i Europa är uppskattningsvis minst dubbelt så stort.
 
Källa för de två översta
bilderna: SES ASTRA

Bilderna till höger visar:
Överst, satelliter. På vingarna sitter solceller som omvandlar solljuset till elektricitet för att driva satelliten.
Mitten, jordstation som sänder till satelliten.
Underst, mottagning med parabolantenner här på jorden.
 
   

Källa: SES ASTRA
 
När satelliterna befinner sig på 3600 mils höjd snurrar de ett varv runt jorden på 24 timmar. Om satellitens bana också följer ekvatorn befinner den sig alltid på samma plats på himlen. Det kallas för att satelliten går i en geostationär bana. Bilden visar alla satelliter som tillhör SES GLOBAL och dess dotterbolag. Den totala sändareffekten på 42000 watt som angavs ovan i texten gäller de 13 satelliterna längst ner på bilden.
 
Enligt osäkra uppgifter finns det över 200 kommunikationssatelliter i geostationär bana. Satelliter som kan användas för radio, TV, Internet genom att de följer jordens rotation och står stilla på himlen.

30 november 2004