TCO

TCO'99 för bildskärmar
Skärmtyp Statiska elektriska fält
Växlande elektriska fält
Växlande magnetfält
Band I
Mäts 30 cm och 50 cm framför
Band II
Mäts 50 cm runt om och 30 cm framför
Band I
Mäts 50 cm runt om och 30 cm framför
Band II
Mäts 50 cm runt om
Gamla tjocka typen med bildrör (CRT)
500 V/m
10 V/m
1 V/m
200 nT
25 nT
Platt
-
10 V/m
1 V/m
200 nT
25 nT
Band I = 5 - 2000 Hz. Band II = 2 - 400 kHz.
200 nT = 0,2 µT.   25 nT = 0,025 µT.

Bildskärmar
TCO har blivit världsberömda för sina normer för begränsning av strålning från bildskärmar. Dessa uppfattas av många människor som en garanti för att man inte ska drabbas av hälsoproblem på grund av sin bildskärm. Men i TCOs beskrivning av normerna står det att de inte ska uppfattas som hygieniska gränsvärden. Meningen "The mandatory requirement shall however not be taken as representing hygienic limit values" upprepas vid varje krav på strålningsbegränsning. Hygieniska gränsvärden är gränsvärden som ska skydda människor mot hälsoproblem. Många har också besvär av de TCO-märkta skärmarna. TCO-normen innebär bara en begränsning av strålning under 400 kHz trots att datorer och bildskärmar strålar långt högre upp i frekvens. Se sidan Datorer och bildskärmar.
 
Trots detta ska TCO-normen inte underskattas. Den innehåller många miljökrav utöver dem på strålnig. Den har fått ett stort genomslag och accepteras numera av alla. Den tyska konsumenttidningen ÖKO-Test använde TCO-normen när den mätte strålningen omkring babyvakter och upptäckte att de flesta överskred den. Det finns många andra elektriska apparater än bildskärmar där en "TCO-märkning" skulle göra nytta.
 
Mobiltelefoner
Går succén med normen för bildskärmar att upprepa för mobiltelefonerna? Den viktigaste skillnaden mellan strålningen från en bildskärm och från en mobiltelefon är att strålningen från skärmen är en biprodukt man kan klara sig utan, medan en mobiltelefon utan strålning inte skulle fungera. Strålningen är energin som överför talet till telenätet och går därför inte att begränsa hur mycket som helst. På den enkla frågan "Skyddar TCO-normen för mobiltelefoner mot huvudvärk?" svarade TCO Developments VD Jan Rudling
- Den är inget medicinskt gränsvärde. Den utgår ifrån vad som är tekniskt möjligt att uppnå.

Precis som för bildskärmar är normen för mobiltelefoner ingen garanti mot att drabbas av hälsoproblem. TCO:s SAR-värde på 0,8 W/kg för mobiltelefoner ligger 300 gånger högre än lägsta SAR-värde där forskning visat på DNA-skador (se sidan SAR-diagram). TCO:s krav på bildskärmar är mer i samklang med forskningsresultaten, 0,25 µT mot 0,2 µT (se sidan Gränsvärden och rubriken Försiktighetsprincipen i tabellen).
 
I inledningen till beskrivningen av TCO'01 för mobiltelefoner står det att det är viktigt för användarna att kunna hitta de telefoner som har bra emissionsvärden. "It is important for users to be able to identify those telephones on the market that have good emission chararacteristics." Att kalla ett SAR-värde, som ligger 300 gånger högre än det som ger DNA-skador, för bra, måste betraktas som en överdrift.

TCO'01 för mobiltelefoner
 
SAR i Watt/kg
TCP i Watt
GSM
max 0,8
minst 0,3
3G
-
-
TCP-värdet är den del av telefonens utstrålade effekt som inte fastnar i telefonen eller i huvudet på användaren utan har en chans att nå basstationen. TCP-värdet ska vara så högt som möjligt. Någon norm för 3G-telefoner finns ännu inte.
 
   4 juni 05