Datorer och bildskärmar

Det som i dagligt tal kallas för bildskärmsstrålning är oftast inte strålning utan elektriska och magnetiska fält. TCO-normen för bildskärmar är ett exempel på regler för begränsning av de elektriska och magnetiska fälten. TCO har inte skapat några normer för elektriska eller magnetiska fält från datorn.
 
Datorer och bildskärmar är de elektriska apparater som flest elöverkänsliga har besvär av. Orsaken är att både bildskärmar och datorer avger mycket snabbt varierande magnetfält, som skapar högre elektriska spänningar i människokroppen än de långsammare varierande magnetfälten från exempelvis elektriska värmeelement och kaffebryggare (se sidan Ellära).
 
Diskussionerna om strålningen har mest rört de elektriska och magnetiska fälten, men hur mycket verklig strålning, d v s elektromagnetiska vågor, avger datorer och bildskärmar?
 
Resultatet från mätningar av strålningen tre meter från dator och bildskärm visar att strålningen inte alls tar slut vid TCO-normens övre gräns på 400 kHz. Diagrammen från mätningarna börjar vid kortvågsradions 30 MHz, går vidare förbi FM-radions 100 MHz och slutar vid 1000 MHz, strax ovanför frekvenserna för GSM 900, alltså en del av mobiltelefonin. Den taggiga kurvan i diagrammen visar strålningen vid olika frekvenser.
 
Strålningen har mätts i decibelmikrovolt per meter, dBµV/m. Tekniker brukar ange signalstyrkan från TV-, radio- och mobilsändare på detta sätt. Diagrammen visar att strålningen/signalen varierar mellan 20 och 40 dBµV/m. Inom det frekvensområde som används för mobiltelefoni ligger strålningen över 30 dBµV/m. Det intressanta att notera är att mobiloperatörerna hävdar att 3G-mobiler kan fungera med en signalstyrka/strålning från mobilsändaren på under 36 dBµV/m. Så om strålningen från datorn var strålning från en mobilsändare skulle styrkan nätt och jämnt räcka för att mobilen skulle ha täckning. Strålningen har mätts på tre meters avstånd från dator och skärm.
 

Bärbar dator

Stationär dator med bildskärm
Bildskärmen är av den äldre tjocka typen.

 
   7 maj 2012