Lampor
Andra lamptyper än lågenergilampor och LED-lampor som har egna sidor.
 

I alla vanliga lamptyper utom glödlampor och LED-lampor uppstår ljuset genom elektriska urladdningar. Nackdelen med dessa lampor är att de sprider radiofrekvent strålning och att de i många fall innehåller kvicksilver.

Urladdningslampor
I en urladdningslampa uppstår ljuset när elektroner genom elektriska urladdningar, eller en ljusbåge, fås att kollidera med något annat ämne i gasform. I denna process ingår ofta kvicksilverånga som en helt nödvändig komponent för att ljuset ska uppstå. Används kvicksilver uppstår ultraviolett strålning, liksom då urladdningen sker i en ljusbåge. Urladdningen eller ljusbågen skapar också radiofrekvent strålning. Natriumlampor, kvicksilverlampor, lysrör och metallhalogen är de vanligaste urladdningslamporna.
 
Natriumlampor, kvicksilverlampor och lysrör används sedan 1950-talet för att lysa upp gator, vägar och gångvägar. Lamporna sitter sällan i människors omedelbara närhet. Däremot har lysrör länge varit vanliga på arbetsplatser och gör nu sitt intåg i hemmen genom lågenergilamporna. Studier har visat att lysrörsbelysning på arbetsplatsen ökar risken för hudcancer (se Lågenergilampor). Men de ger ingen ledtråd om det är den ultravioletta eller den radiofrekventa strålningen som är orsaken.
 
Lågtrycksnatrium är den äldsta lamptypen och ger bara gult ljus. Därför används de nästan uteslutande till vägbelysning. Högtrycksnatrium ger ett mindre gult ljus än lågtrycksnatrium. Kvicksilverlampor ger ett blåaktigt ljus och återger färger mycket bättre än natriumlampor.
 
I den modernaste typen av urladdningslampa, metallhalogen, skapas ljuset genom en ljusbåge. Därigenom bildas stora mängder ultraviolett strålning, UV. Metallhalogenlampor används i projektorer för film, data och TV i hemmiljö. Butiker använder ofta metallhalogen för att belysa varor och lamptypen används också som gatubelysning.
 
Xenonlampor är en specialvariant av metallhalogen som används i bilar. Den vanliga gasen i lampan är utbytt mot xenon för att lampan snabbt ska ge maximalt med ljus.

Lamptyp
Hg
UV
RF
Lysrör
Lågtrycksnatrium
Högtrycksnatrium
 •*
Kvicksilverlampa
Metallhalogen
 •*
Xenon
 •*
Glödlampa
Halogenlampa  
•**
 
Hg kvicksilver. UV ultraviolett strålning,
RF radiofrekvent strålning.
Bly, ingen lampa kräver bly för att skapa ljus. Genom EU:s RoHS-direktiv är bly förbjudet i alla typer av lampor sedan 1 juli 2006.
* Lamptypen finns både med och utan Hg.
** Lamptypen finns både med och utan UV-filter som tar bort UV-strålningen.

Glödlampor och halogenlampor
I glödlampor uppstår ljuset då ström hettar upp en metalltråd så den blir vitglödande. Därför avger en glödlampa ingen radiofrekvent strålning. Även halogenlampor räknas som glödlampor då ljuset uppstår på samma sätt som i en traditionell glödlampa. Ju vitare glödtråden lyser desto mer UV-strålning avger den. I den traditionella glödlampan fungerar glaset som UV-filter som dämpar UV-strålningen men i halogenlampor är glaset utbytt mot kvartsglas för att klara hettan. Kvartsglas släpper igenom UV-strålning och därför måste halogenlampan ha ett extra UV-filter, antingen direkt på lampglaset eller i armaturen.

 

Lysrör är en urladdningslampa som ofta finns nära människor i hem och på arbetsplatser. Studier har visat att lysrörsbelysning på arbetsplatsen ökar risken för hudcancer. Lysröret på bilden är av dagsljustyp och har Ra-index 95. En glödlampa har 100 och vanliga lysrör 85. Ra-index anger lampans förmåga att återge färger. 100 är bäst.
 

Lågtrycksnatrium ger ett ljus som färgar allt gult. Lamptypen är numera sällsynt men var vanlig förr på stora trafikleder.
 
 


Högtrycksnatrium ger ett mindre gult ljus än lågtrycksnatrium, men ändå mycket gult.
 
Kvicksilverlampor ger ett blåaktigt ljus. På grund av att lamptypen innehåller extra mycket kvicksilver kommer den att bli förbjuden från och med 2015.
 
 

Moderna metallhalogenlampor ger ett lätt bruntonat ljus som ögat uppfattar som ofärgat. Lampan återger färger så bra att den används i butiker, förutom som gatubelysning. Trots namnet metallhalogen är tekniken i lampan helt annan än i vanliga halogenlampor. Metallhalogenlampor är urladdningslampor.
 


Den traditionella glödlampan är förbjuden att föra in eller tillverka i EU. Halogenlampor går däremot bra.


Arbetslampa med halogenlampa av typen r7s som är undantagen från EU:s glödlampsförbud. Dessa lampor har skyddsglas med UV-filter. Fotot taget utan att lampan var tänd.
 

Färgerna i bilderna är de verkliga. Ingen vitbalansering eller färgkorrektion har gjorts i kamera eller dator. I verkligheten anpassar sig ögat så att lätt färgat ljus uppfattas som vitt.
 
Uppil    
10 juli 2011