Mätning av elektromagnetiska fält och vågor

Elektriska och magnetiska fält samt elektromagnetiska vågor varken syns, hörs eller luktar. För att ta reda på hur mycket man är utsatt för krävs därför någon form av mätinstrument. Dessa sidor innehåller tips om mätare, vad de mäter och hur man mäter.

Elektriska fält och magnetfält

Det vedertagna sättet att mäta elmiljö är med en speciell mätare för de långsamt växlande magnetiska och elektriska fälten från kraftledningar, elektriska ledningar och apparater.

Kroppspänning

En alternativ och billig metod. Människor och föremål i närheten av elektriska ledningar och apparater anslutna till elnätet "laddas upp" och får en spänning som går att mäta med en multimeter.

Vanlig radio

En alternativ och billig metod. Med en radio kan man hitta de mycket snabbt växlande magnetiska fälten runt LED- och lågenergilampor, datorer och TV-apparater. Har elektriciteten transienter kan man lyssna på magnetfälten som uppstår runt de elektriska ledningarna.

Elektromagnetiska vågor - strålning

För att få en bild av den elektromagnetiska strålningen från trådlös teknik som mobilmaster, trådlösa telefoner och nätverk, måste man ha en speciell mätare för radio- och mikrovågor, eller radiofrekvent strålning som det också kallas. Detta är den enda metoden. Det går inte att använda en vanlig radio.
 

 
  
19 juli 2012