Bertil R R Persson
 
Professor emeritus Bertil R R Persson har arbetat med magnetfält, mikrovågor och radioaktiv strålning inom sjukvården. Det har lett till att han också forskat om skadliga effekter av mobilstrålning. Det omfattande presentationsmaterialet från olika föredrag har han ställt till Vågbrytarens förfogande.
 
Resolutioner
För att skydda befolkningen kräver forskare att försiktighetsprincipen tillämpas. De protesterar mot resonemang om att den strålning vi omger oss med inte kan påverka biologiska system.

Cancer
Mobilmaster
Risken att drabbas av cancer ökar med mellan 3 och 8 gånger om man bor nära en mobilmast.
 
San Franciscos Nackamaster ger cancer
Cherry. Risken för barncancer ökar och minskar i takt med strålningen från radio- och TV-tornet Sutro Tower i San Francisco.
 
Utsändning av FM-radio
kan ge hudcancer

Hallberg. Sambandet i tid och rum mellan utbyggnaden av FM-radion och ökningen av hudcancer klarläggs.
 
El i bostaden kan ge leukemi hos barn
Milham. I takt med att den amerikanska landsbygden elektrifierades ökade antalet fall av leukemi hos barn.

Hälsoproblem
Mobiler kan ge ADHD-
liknande symtom

Divan. Moderns användning av mobil under graviditeten och efter födseln ökar risken för hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter i skolåldern.
 
Hjärt- och kärlproblem
Hutter. Hjärt- och kärlproblem ökar med ökad mobilstrålning från basstationer.
 
3G påverkar uppfattningsförmåga och välbefinnande
Den holländska TNO-studien finns hos Salzburgs delstatsregering.
 
Minst åtta procent elöverkänsliga
BfS. I en tysk undersökning svarade åtta procent att deras hälsa påverkas av strålning från mobilsändare, mobiltelefoner och trådlösa telefoner. Halva befolkningen kan vara berörd.
 
Tetra och DECT
En Tetra-sändares (basstation) påverkan på människor och elektronik. Eftersom DECT togs med i undersökningen visar den också att de som har DECT trådlös telefon hemma mår sämre än andra.
 
Långtidsstudier på människor
Elektromagnetiska fält skadar på sikt
Direkt efter andra världskriget genomfördes långtidsstudier i Sovjetunionen. Människor, som blev utsatta för elektromagnetiska fält (EMF) i sitt arbete, följdes i upp till 10 år. Långtidsstudierna visar att (EMF) skadar hälsan på sikt. Redan på 1960-talet beskrevs mikrovågssjukan.

Elöverkänslighet
Blindtester. Kan människor uppfatta elektromagnetiska fält och rent av bli sjuka av dem? En fråga av stor politisk och ekonomisk betydelse i debatten om strålningens risker.

Mikrovågssjukan
Mikrovågssjukan är en grupp symtom som är typiska för alltför mycket radiofrekvent strålning under lång tid. När mängden strålning minskas går symtomen vanligtvis tillbaka. Flera av besvären brukar förknippas med stress och utbrändhet.
 
Mikrovågssjukan - första undersökningen
Santini. 2002 presenterade Roger Santini den första undersökningen i västeuropa om mobilsändare och mikrovågssjukan.
 
Mikrovågssjukan - andra undersökningen
Navarro. 2003 kom den andra undersökningen som bekräftar resultatet från den första. Mikrovågssjukan minskar med minskad mobilstrålning.
 
Även mobiltelefonanvändare drabbas
Sandström, Oftedal, Mild. Ju mindre man använder mobiltelefon desto mindre huvudvärk, trötthet, minnesförlust, m.m..

Fortplantning
Sterila möss i grekiska byn Chortiatis
Magras
. De möss som utsattes för mest strålning från radio- och TV-masterna på berget intill byn blev sterila först.
 
Storkar får färre ungar
Balmori. Nära mobilmaster misslyckas häckningen ofta.

Om forskning
Begrepp och principer som kan vara bra att känna till.
     
6 januari 10