Resolutioner

Forskare kräver en politik för elektromagnetisk strålning
som sätter hälsan i centrum.

 

Med jämna mellanrum har forskare samlats för att kräva lägre gränsvärden eller att försiktighetsprincipen ska tillämpas. I den senaste resolutionen, Benevento, erbjuder sig också forskarna att bistå myndigheter som vill starta forskningsprogram för att öka kunskapen om de risker som forskningsresultaten idag visar på.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

International EMF Scientist Appeal 2015
Den hittills kraftfullaste uppmaningen riktad direkt till Förenta Nationerna och dess medlemsstater att ta riskerna med elektromagnetiska fält på allvar. 190 forskare från 39 länder stod som undertecknare när den sändes den 15 maj. Under de följande dagarna anslöt sig ytterligare forskare så att det 22 maj blev 200 från 40 länder.

Benevento 2006
Forskarna ger förslag på hur försiktighetsprincipen kan tillämpas och kräver resurser för oberoende undersökningar av de hälsoproblem som forskningen hittills visat på.

Catania 2002
Forskarna kräver att försiktighetsprincipen ska tillämpas.

Salzburg 2000 på engelska.
Forskarna kräver gränsvärden som är mindre än en tusendel av dem som gäller i Sverige.

    
15 juni 2015