Örjan Hallberg

Cancer under 1900-talet är det första av arbetena om cancerns katastrofala ökning och dess möjliga orsaker. I Hudcancer och FM-radio visas hur hudcancer började öka när sändningarna av FM-radio på 88-108 MHz startade. Hudcancer - ingen solskenshistoria är en granskning av den vanliga förklaringen att ökningen av hudcancer beror på de många "solresorna". Detta befinns bara vara en del av orsaken.

Nedan ger Örjan Hallberg själv en bakgrund till hudcancer och elektromagnetisk strålning på frekvenser som används för att sända P1, P2, P3, P4, reklamradio och närradio.

Hudcancer och kroppsresonant
radiofrekvent strålning

Örjan Hallberg, ©Hallberg Independent Research, 2005
 
Hudcancer är en mycket intressant sjukdom sett ur ett epidemiologiskt perspektiv. Den maligna formen av hudmelanom var mycket ovanlig förr i världen och drabbade främst personer i 80-års åldern i ansikte eller på huvudet, öronen mm. Det var ingen tvekan om att det var långvarig exponering för solen som resulterade i dessa, trots allt relativt sällsynta skador. Man ska notera att melanom av denna typ sällan eller aldrig uppstod på solskyddade delar av kroppen, på rygg, mage, bröst, lår etc.
 
Men från år 1955 börjar det hända saker. Plötsligt börjar hudcancerpatienter dö i en takt som måste ha överraskat myndigheter och specialister. Under ett par år är det faktiskt en större ökning av antalet som dör i hudcancer än ökningen av antalet som nydiagnostiseras för hudcancer. Liknande tendenser upptäcks i både Danmark och Norge. Myndigheterna från de nordiska länderna träffas i Oslo och man drar igång projekt för att med datateknik bättre följa upp cancerutvecklingen.
 
Vad är det då som händer omkring år 1955? Jo, en sak, som är helt ny, är att man nu börjar sätta upp radiomaster överallt i landet. Stora huvudsändare på 60 kW kompletteras med ett stort antal mindre slavsändare på många platser. De som är tillräckligt gamla kanske kommer ihåg att vi på många håll hade fått trådradio. Man kunde få en perfekt knasterfri mottagning om man kopplade radioapparaten till telefonuttaget. Det var så att säga en föregångare till dagens bredband där man kan ta in radio och TV via en kabel. Men samtidigt visade det sig att den radiodistribuerade metoden snabbt fick genomslag och i början på 1960-talet avbröts satsningen på trådradio. Vi fick FM-radio i stället.
 
FM-radio betyder frekvensmodulerad radio. Bärvågen har alltså samma amplitud (styrka) men varierar frekvensen i takt med det ljud man vill skicka ut till lyssnarna. På natten när inget program sänds så får sändarna stå och tjuta sina 60 kW helt ostört på en och samma grundton, runt 100 MHz. Och den frekvensen är speciell med tanke på att halva våglängden är 1,5 m; inte långt från en kroppslängd. 87 MHz har en halvvågslängd på 1,72 m. Risken blev alltså uppenbar att man kunde hamna i resonans med en sådan sändare på natten om man råkade ha fötter eller huvud i en ogynnsam riktning. För en annan sak, som är speciell med FM-sändningen, är att den är horisontalpolariserad och därmed kan ge resonans när en person ligger ner.
 
Vi vet att det är mycket svaga elektriska signaler och strömmar, som normalt sköter informationsutbyte och reparationsverksamhet bland kroppens celler. Vid sårläkning t.ex. räcker det med hudens egna batteri på 10-20 mV för att driva elektriska strömmar mot den kortslutning, som blodet åstadkommer i såret. Dessa strömmar leder reparationsceller till rätt plats och får normalt snabbt igång läkningsprocessen. Om det gäller att reparera en tumörskada i huden gäller förmodligen liknande mekanismer, men där saknas f.n. forskningsresultat. Hur som helst, så kommer en kropp i resonans med en FM-sändare inte precis ha en fördel av detta om läkningsarbetet ska kunna fortgå ostört och effektivt.
 
Ovanstående kan ses som ett hypotetiskt resonemang. Det bryter totalt mot all hittillsvarande vetenskap och sågas vid fotknölarna av SSI (GT 27/6 2003). En hypotes bör naturligtvis prövas. Om hypotesen med störningar från kroppsresonant radiostrålning är riktig bör man förvänta sig följande effekter:

  1. Hudcancerincidensen bör vara högre i län och kommuner, som täcks av flera överlappande FM-sändare än i sådana, som bara täcks av en sändare.
  2. Om radiostrålningen påverkar immunförsvaret så bör man se en momentan ökning av dödligheten hos hudcancerpatienter och kanske även för andra cancerdrabbade i samband med att FM-radion införs.
  3. Dödligheten i hudcancer ska inte öka momentant i sådana län där FM-radion ännu inte har hunnit införas
  4. Incidensen bör börja att öka som funktion av exponeringstid för denna nya miljöstörning.
  5. Incidensökningen som funktion av exponeringstid bör vara lika i olika länder oavsett när i kalendertiden utbyggnaden av FM-radion startar.
  6. Den åldersspecifika incidensen bör snabbt plana ut mot ett konstant värde för unga personer medan den förväntas stiga kontinuerligt med kalendertiden för t ex 80-åringar ända fram till ca år 2020 om den plötsliga miljöstörningen inträffade år 1955.
  7. Barn yngre än ca 12 år bör vara förskonade från hudcancer eftersom de inte riskerar att hamna i full resonans med radiosändaren.
  8. Eftersom flickor växer upp snabbare än pojkar så bör flickorna uppvisa en mätbar hudcancerincidens ungefär ett år tidigare än pojkarna.
  9. Hudcancer bör uppstå främst på de delar av kroppen, som utsätts för de starkaste ytströmmarna, d.v.s. på rygg, bröst, mage, och lår och inte på de mest solbelysta ytorna som handrygg t ex. Där går inga strömmar.

Kort sammanfattat kan man säga att alla ovanstående punkter 1-9 visar sig stämma med vad som rapporteras från Socialstyrelsens dödsorsaksregister och cancerregister. Det visar sig också att den exponeringstidsberoende incidensen blir i det närmaste identisk mellan de nordiska länderna och USA trots att huvuddelen av utbyggnaden i Norden skedde i slutet av 1950-talet och i USA efter 1974. Korrelationen mellan antalet täckande FM-sändare och hudcancerincidens i Sveriges kommuner är så stark att det bör betraktas som tjänstefel att bara ignorera detta på det sätt som SSI och Socialstyrelsen gör. Hudcancerläkarna har alltid haft svårt att förklara varför man får hudcancer på de mest solskyddade delarna av kroppen. Men man skyller på att småbarnen vistades i solen när de var nakna i 2-årsåldern. Det är sååå farligt, för då får man hudcancer på ryggen när man blir 50 år gammal...
 
Myndigheterna har inga planer på att stänga de tjutande FM-sändarna på natten. Det finns heller ingen plan på att göra ett kontrollerat försök där man studerar effekten av nattstängd FM i ett enstaka län.
 
Men du kan själv välja om du vill ligga i resonans med närmaste FM-sändare eller inte. Speciellt om man har drabbats av hudcancer eller varför inte psoriasis (som ofta finns mitt på kroppen) så kunde det vara en god idé att vrida sängen till ett lämpligt läge.
 
Fråga gärna Teracoms kundtjänst åt vilket håll sängen i din bostad bör vara riktad för att minska risken för att du ligger i resonans med någon FM-sändare under nätterna. Kundtjänst har telefon nr 020-910085.

 
Örjan Hallberg
Hallberg Independent Research, 2005

Efter Örjan Hallbergs bortgång upphörde hemsidan hudcancer.nu. Men förstasidan finns arkiverad hos archive.today.


 
Epidemiologi
Studier på människor i sin naturliga miljö.
 
Exponering
Utsatt för
 
Frekvens
Antal förekomster eller svängningar per tidsenhet
 
Hypotes
Antagande
 
Incidens
Förekomst
 
Malign
Elakartad
 
Melanom
Tumör som uppstår från de pigmentbildande cellerna i kroppen.
 
Resonans
Svängning som uppkommer och förstärks genom påverkan av annan svängning. Oftast tänker man på musik och toner men här gäller det elektriska svängningar.

Hudcancer i Finland
Förr fanns en karta hos finska cancerregistret som visade hur hudcancer bland finska män ökat åren 1954-2003. Ökningen är koncentrerad till vissa områden. Hörjan Hallberg skriver i sitt nyhetsbrev Summer 2005 att det är i dessa områden som de finska FM-sändarna står.
   4 januari 07