Myndigheter för minskad strålning

Politiker och myndigheter i vissa länder börjar uppmärksamma problemet med radiofrekvent elektromagnetisk strålning och ger råd hur man kan minska strålningen.
 

Österrike
2005 Hälsoministeriet sprider flygblad med råd om hur man minskar strålningen man själv utsätts för från den egna mobilen.
 
Frankrike
2008 Hälsoministeriet varnar för överdrivet användande av mobiltelefon, särskilt barn.
Reuters 2/1 -08 (Engelsk text)
  Danmark
-
 
England
-
 
Finland
-
 
Holland
-
 
Norge
-
 
Tyskland
-
 
Schweiz
-
 
Sverige
-
 
    
4 januari 08