Stockholm - planer

Av olika skäl måste stadsbyggnadskontoret ibland göra ny detaljplan inför byggandet av en mobilmast. Att ta fram en ny plan är ett omfattande arbete som kan påverkas av många intressenter, boende och andra, och pågå under flera år. När ett förslag till plan upprättats ställs det ut. Synpunkter kan lämnas fram till utställningens eller betänketidens slut.
 

Planändringarna för mobilmaster
Var Vad/varför
Ålsten Abrahamsberg. Mobilmast norr om korsningen Nyängsvägen Västerled. Se karta hitta.se.
Diarienr 2009-19951
Mer hos stadsbyggnadskontoret.
Plan för c:a 120 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen, samt för en 37 meter hög mobilmast i Skidbacksskogens nordöstra kant. Synpunkter lämnas senast 12 mar 2014. Synpunkter på bygglov för mobilmasten lämnas senast 26 feb 2014.
Långbro. Område vid Långbro bollplan vid Vantörsvägen.
Dnr 2007-03929
Mer hos stadsbyggnadskontoret.
Så att 34 radhus och mobilmast kan byggas vid bollplanen bredvid skolan. Mobilmasten redovisas på plankartan och i planbeskrivningen. Planen ställdes ut på Tekniska nämndhuset och Älvsjö stadsdelsförvaltning till och med 11 juni 08. Överklagan har avslagits och planen vunnit laga kraft.
Långsjö. Vid Korsningen Korkskruven Storskogsvägen.
Dnr 2005-01376
Dp 2005-01376-54
Beslut 29 mars 07: Planarbete ska startas.
26 nov 08: Utställning.
Mer hos stadsbyggnadskontoret
Planändring för att bygga mobilmast. Planen ännu inte godkänd eller antagen.
Ängby. Mellan Ängbyplans tunnelbanestation och Bergslagsvägen.
Dnr 2005-01378
Dp 2005-01378-54
Beslut 29 mars 07: Planarbete ska startas.
Mer hos stadsbyggnadskontoret.
Planändring för att bygga mobilmast. Planen ännu inte godkänd eller antagen.
Vinsta. Vid Berslagsvägen i höjd med Linjemästarvägen.
Dnr 2005-15144
Dp 2005-15144-54
Beslut 29 mars 07: Planarbete ska startas.
26 nov 08: Utställning
Mer hos stadsbyggnadskontoret.
Mobilmast. Planändring krävs för att befintlig mobilmast ska kunna ges bygglov. Planen har vunnit laga kraft.
Stora mossen. Vid Stora mossens idrottsplats.
Dnr 2003-00581
Dp 2003-00581-54
26 nov 08 Utställning
Mer hos stadsbyggnadskontoret
Planändring krävs för att bygga mobilmast och teknikbodar. Planen ännu inte godkänd eller antagen.

 

Hur en plan
tas fram

Stadsbyggnads-
kontoret har en bra beskrivning på sin hemsida.
 
Inflytande
För den som vill påverka finns två tillfällen. Vid omfattande planer finns ett programskede då synpunkter kan lämnas.Det andra tillfället är när alla planförslag ställs ut. För att sedan kunna överklaga kravs att man lämnat synpunkter.
   14 feb 2014