Bygglov för nya mobilmaster etc.

Synpunkter på bygglov ska ha inkommit till berörd nämnd inom 14 dagar efter kungörelsen. Berörd nämnd är vanligtvis stadsbyggnadsnämnden adress Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 103 20 Stockholm. Eller e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.

Kungörelse Ärende Visa på karta Synpunkter senast
29 apr 15 Älvsjö, Långsjö, Hagsätra, ansökan om bygglov för 42 meter hög mobilmast och tre teknikbodar. Bredvid järnvägen i skogen mellan Långsjö och Hagsätra.
Diarienr 2015-06141
hitta.se 13 maj 15
12 nov 14 Älvsjö, ansökan om bygglov för 42 meter hög mobilmast och tre teknikbodar. Söder om SL:s depå för pendeltågen.
Diarienr 2014-17432
eniro.se 26 nov 14
9 jul 14 Fredhäll, ansökan om permanent bygglov för mobilmast i korsningen Essingeleden Drottningholmsvägen. Diarienr 2014-10659 hitta.se 23 jul 14
12 feb 14 Ålsten Abrahamsberg, ansökan om bygglov för teknikbodar och upp till 37 meter hög mobilmast i Skidbacksskogen norr om korsningen Västerled Nyängsvägen.
Diarienr 2014-00496
Mobilmasten finns med i ny detaljplan för området, dnr 2009-19951. Om detaljplanen antas med mark avsatt för mobilmast kan masten uppföras utan att berörda kan lämna synpunkter eller överklaga.
hitta.se 26 feb 14
11 dec 13 Vårberg, ansökan om bygglov för teknikbod och 18 meter hög mobilmast i parken innanför Våruddsringen.
Diarienr 2013-17771
hitta.se 1 jan 14
6 nov 13 Örby, ansökan om bygglov för bygglov för teknikskåp och 25 meter hög mobilmast i korsningen Västermovägen Aspövägen.
Diarienr 2013-17772
eniro.se 20 nov 13
Hässelby villastad, ansökan om bygglov för teknikskåp och 30 meter hög mobilmast i korsningen Växthusvägen Snårvindevägen.
Diarienr 2012-11138
hitta.se
10 apr 13  Hässelby villastad, ansökan om bygglov för teknikskåp och 25 meter hög mobilmast sydost om Vidholmsbackarna 43.
Diarienr 2013-04523
eniro.se 24 apr 13
13 feb 13 Herrängen, ansökan om bygglov för teknikskåp och 36 meter hög mobilmast vid Segeltorpsvägen 36.
Diarienr 2013-01112
eniro.se 27 feb 13
Herrängen, ansökan om bygglov för teknikskåp och 30 meter hög mobilmast vid Vildrosstigen 1.
Diarienr 2013-01113
eniro.se
Skarpnäck, ansökan om bygglov för teknikbod och 20 meter hög mobilmast norr om
Nämndemansbacken 85.
Diarienr 2011-15501
Beslut: Avslag 2014-04-18
eniro.se
18 apr 12 Tallkrogen, ansökan om bygglov för teknikbod och 30 meter hög mobilmast vid Herrhagsvägen 53.
Diarienr 2012-01884
  2 maj 12
7 mar 12 Solhem, ansökan om bygglov för mobilmast och teknikbod vid Gläntans IP.
Diarienr 2011-22673
  21 mar 12
Solhem, ansökan om bygglov för mobilmast och teknikbod nordväst om Skrytetorpsvägen, söder om bollplan.
Diarienr 2011-22673
 
Tallkrogens bollplan, ändring av tidigare ansökan om bygglov för
mobilmast och teknikbod.
Diarienr 2010-02726 (2011-21972)
 
12 okt 11 Skarpnäck, mitt emot värmeverket, ansökan om bygglov för ny teknikbod.
Diarienr 2011-11247
  26 okt 11
Skarpnäcks gård, norr om Nämndemansbacken, mobilmast och teknikbod.
Diarienr 2011-15501
hitta.se
Hässelby Villastad, vid Växthusvägen,
mobilmast och två teknikbodar.
Diarienr 2011-15353
 
Kista, Esbogatan mot E4:an, mobilmast och teknikbodar.
Diarienr 2011-10293
 
Sundby, vid Biodlarvägen 5, mobilmast och teknikbod.
Diarienr 2011-12748
 
Vårberg, Torpgläntan 8, mobilmast
och teknikbodar.
Diarient 2011-15294
 
20 okt 10 Ansökan om byglov för mobilmast med teknikbod mellan Grundläggarvägen och Nyängsvägen i Abrahamsberg. Ansökan om 2 års förlängning av tidsbegränsat tillstånd.
Diarienr 2010-16670
hitta.se 3 nov 10
Mast samt två teknikbodar Älvkarleövägen 28 i Hjorthagen. Ansökan om bygglov.
Diarienr 2010-14903
hitta.se
11 aug 10 Ansökan om bygglov för 30 meter hög mobilmast vid Västberga Allé 75 vid Liseberg, där Västberga allé korsar spårområdet och Åbyvägen.
Diarienr 2010-09757
eniro.se 25 aug 10
Ansökan om bygglov för 21 meter hög mobilmast vid Transportvägen 10 i Årsta (Östberga).
Diarienr 2010-12708
eniro.se 25 aug 10
14 apr 10 Ansökan om bygglov för mobilmast vid Tallkrogsvägen 39, Tallkrogens bollplan.   28 apr 10
17 mar 10 Ansökan om permanent bygglov för den mobilmast som står i "korsningen" Drottningholmsvägen Essingeleden.
Diarienr 2010-02263
eniro.se 31 mar 10
Ansökan om bygglov för mobilmast i slutet på Ahlsellvägen vid Hjorthagsparken.
Diarienr 2009-20106
eniro.se 31 mar 10
7 jan 10 Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för mobilmast mellan Essingeleden och Stora Essingeavfarten.
Diarienr 2009-21386
  21 nov 10
11 nov 09 Ansökan om bygglov för 48 m hög mobilmast. 50 m öster om Ängbybadets strand sydväst om infarten till campingen.
Diarienr 2009-18823
hitta.se 25 nov 09
26 nov 08 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för mobilmast. Söder om Skidbacks-
skogen, mellan Grundläggarvägen och Nyängsvägen.
Diarienr 2008-16740
  10 dec 08
Vid Högdalstoppens fot, invid järnvägen: 30 m hög mobilmast.
Diarienr 2008-20040
  10 dec 08
22 okt 08 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för mobilmast vid Västerled mellan Grundläggar- och Nyängsv.
Diarienr 2008-16740
  5 nov 08
3 sep 08 Ansökan om bygglov
Herrängens skola, vid bollplanen
Bod och 18 m högt torn för mobiltelefoniändamål (mobilmast)
eniro.se
hitta.se
17 sep 08
14 maj 08 Ansökan om bygglov
Stureby: Vid Kubikenborgsv. (Stureby bollplan): Höjning av befintlig mobilmast.
  28 maj 08
Planärende
Långbro. Ny detaljplan vid Långbro bollplan som bland annat möjliggör byggande av mobilmast.
   
26 mar 08 Ansökan om bygglov
Vid Kvickrotsgränd vid bollplan
Basstation för mobiltelefoni
Diarienr 2008-01067
Beslut 12 jun 08: Bifall
  9 apr 08
27 feb 08 Ansökan om bygglov samt strandskyddsdispens
Blackebergsv./Ekbacksstigen
Fackverksmast och teknikbodar för mobiltelefoni.
Diarienr 2005-02635
Beslut: Bifall. Överklagat till länsstyrelsen som också biföll. Länsstyrelsens beslut överklagat. Diarium
  19 mar 08
23 jan 08 Ansökan om bygglov
Hantverkargatan 29
Ny mast för länsstyrelsens sändarantenner, kommer bla annat att användas för RAKEL / TETRA.
Diarienr 2007-16662
eniro.se
hitta.se
6 feb 08
Ansökan om bygglov
Skonertvägen 1-3
Flyttning av mobilmast (monopåle)
Diarienr 2008-00143
eniro.se
hitta.se
6 feb 08
Ansökan om bygglov
Kortenslunds koloniområde nord-
västra hörnet söder om Gliavägen
Mobiltelefonianläggning
Diarienr 2007-40100
eniro.se
hitta.se
6 feb 08
31 okt 07 Ansökan om bygglov
Stora mossens IP, vid Mosskroken.
Telekomtorn 36 meter högt.
Diarienr 2007-16812.
  14 nov 07
8 aug 07 Ansökan om bygglov
Lövstavägen 271
Fackverksmast för mobiltelefoni på tak på industribyggnad.
Diarienr 2007-11182.
Beslut 21 sep 07: Bifall.
eniro.se 22 aug 07
2 maj 07 Ansökan om bygglov
Gläntans IP, Kälvesta, Solhem
Belysningsstolpe ska bytas mot 42 m hög mobilmast.
Diarienr 2007-07630.
Beslut 6 sep 07: Avslag.
eniro.se 16 maj 07
Ansökan om bygglov
Något öster om Förmansvägen 16 i nedersta delen av sluttningen upp mot Nybodaringen.
Nybyggnad av teknikbod och 30 m hög mobilmast.
Diarienr 2007-07309.
Beslut 10 jan 08: Ärendet avskrivet.
eniro.se 16 maj 07
11 apr 07 Ansökan om bygglov
Norr om Hjulstavägen, väster om Akallavägen, Akalla: Uppförande av mast och teknikbodar för mobiltelefoni.
Diarienr 2007-06097.
Beslut 24 maj 07: Bifall.
  25 apr 07
21 mar 07 Ansökan om bygglov
Skonertvägen 1-3
24 m hög monopåle för mobiltelefoni vid Essingeleden.
Diarienr 2007-04064.
Beslut 31 maj 07: Bifall
Ärendet överklagat, länsstyrelsen bifaller överklagan och upphäver beslutet 5 okt 07.
eniro.se 4 apr 07
7 feb 07 Ansökan om bygglov
Bergslagsvägen-Häggvägen,
Lunda 6:1
Radiotorn 36 m (fackverk) och teknikbodar för mobiltelefoni.
Diarienr 2006-20630.
Beslut 10 maj 07: Avslag.
  21 feb 07
22 nov 06 Ansökan om bygglov
Fregattvägen intill Essingeleden
15 m hög monopåle för mobiltelefoni.
Diarienr 2006-19187.
Beslut 5 mar 07: Avskrivet, överfört till diarienr 2007-04064.
eniro.se 6 dec 06
Ansökan om bygglov
Stureby bollplan vid Kubikenborgsv
Teletorn och teknikbod.
Diarienr 2006-13598.
Beslut 18 jan 07: Bifall.
eniro.se
16 aug 06 pdf-ikon Ansökan om bygglov
Vid Biodlarvägen, Sundby:
Radiotorn 30 m och teknikbodar.
Diarienr 2006-12842.
Beslut 9 nov 06: Bifall
eniro.se 30 aug 06
Ansökan om bygglov
Slättgårdsvägen/Johannisdalsberget, Mälarhöjden: Fackverkstorn 24 m och teknikbod.
Diarienr 2006-13776.
Beslut 8 feb 07: Bifall.
eniro.se
26 jul 06 pdf-ikon Ansökan om bygglov
Hagsätra IP (vid Hagsätrav.), Hagsätra: Monopåle för mobilantenner samt teknikutrymme.
Diarienr 2006-09775.
Beslut 9 nov 06: Bifall.
eniro.se 9 aug 06
Ansökan om bygglov
Mälarhöjdskrönet vid Lillsvägen, Hägersten: Teknikbod vid bef. mast (ytterligare en teknikbod behövs troligen för fler sändare som ökar strålningen, Vågbrytarens kommentar).
eniro.se

Är en mobilmast alltid en mast?
I handlingarna kan en mobilmast ha många olika benämningar. Till exempel fackverksmast, fackverkstorn, radiotorn, telekomtorn, teletorn, ostagat torn, torn, radiomast, mast för telekommunikation, mast för radiokommunikation, fackverksmast för mobiltelefoni, mobiltelefonianläggning, monopole, monopåle, rörtorn eller telecomstolpe. Alla dessa benämningar ger någon ledtråd om konstruktion och användningsområde, men mest försvårar det att upptäcka vad som är på gång. Vissa mobilmaster har byggts med tidsbegränsade bygglov och när de förlängs kallas de för tidsbegränsad mast!
 
En mast har staglinor, ett torn saknar staglinor och är bredare vid basen, monopåle är svengelska och kommer från engelskans monopole som betyder att masten är ett stort metallrör, som en mycket kraftig flaggstång. Ett fackverk består av många rör eller balkar, Eiffeltornet i Paris är världens mest berömda fackverkstorn.
 
Är radiomast eller mast för telekommunikation rätt benämning på en mobilmast? Strålningen kan tekniskt och fysikaliskt sett beskrivas som radiovågor så radiomast är inte fel men inte heller en benämning som tydlig talar om vad det är fråga om, om det är en mobilmast. Telekommunikation är tydligare. Det för tankarna till telefoni. Radiokommunikation kan betyda att masten inte byggs med syftet att användas för mobiltelefoni - inte just nu i alla fall, utan för trådlöst bredband eller något annat. Skillnaden är inte så stor. Antennerna kommer ändå att stråla.
 
Fackverksmast som benämning på mobilmast är direkt vilseledande men antagligen korrekt ur snäv juridisk synvinkel. Det är ju för masten det söks bygglov. Sändarantennerna som sprider strålningen kräver inget bygglov. En befintlig mast kan senare kompleteras med ytterligare sändarantenner utan ny bygglovsansökan.
 
Till tekniken, som behövs för att sända, byggs en teknikbod. Kan också kallas teknikutrymme om det är en del av ett hus. Är det flera operatörer som ska dela på masten behövs fler teknikbodar. Fler operatörer betyder mer strålning.

Vi garanterar inte att alla sökta bygglov är med. Kontakta regel-
bundet stadsbygg-
nadskontoret för säkerhets skull. De har också de senaste kungörelserna av bygglov samlade på en sida.

Adresser och telefonnummer till Stockholms stads-
byggnadskontor på deras hemsida.

Om mobilmaster. Stockholms stads tips till mobilföretagen. Se också Hjälpredan-byggnaden sid 10.

Bygg- och plantjänsten
Ritningar och beskrivningar till bygglov och detaljplaner. På grund av GDPR är tillgången till handlingar via nätet begränsad.

Sök planförslag med formulär
Förslag till planer för ny markanvändning.

Sök planförslag på karta
Alla planförslag på karta. Med avancerad sökning kan man söka på diarienummer eller stadsdel.

Stadsbyggnads-
nämnden
, möteskalender och protokoll med beslut om bygglov och planer.

 
   10 aug 2020