Mätning av elektromagnetiska fält och strålning i Stockholm
 
Gränsvärden
Strålning
2-10 miljoner µW/m2
Magnetfält
1 600 000-6250 nT
 
Försiktighetsprincipen
Strålning
3-6 µW/m2
Magnetfält
100-200 nT
 
TCO bildskärmar
Magnetfält
200 nT
 
Läs mer om gränsvärden och försiktighetsprincipen.

Mätningar av magnefält och elektromagnetisk strålning i Stockholm