Stockholm - strålningspolitik

  16:9 Episode 199 10/17/10
Två inslag, WiFi I och WiFi II. Båda avsnitten på YouTube.
Det kanadensiska TV-programmet beskriver situationen i Kanada och hur eleverna drabbas. Man besöker också den franska staden Hérouville-Saint-Clair som tillämpar försiktighetsprincipen och beslutat ta bort trådlösa nätverk (WiFi) från alla skolor.
Artikel i Le Monde om Hérouville-Saint-Clairs beslut (franska).
Googles översättning av artikeln.
 
Toronto
En överväldigande majoritet av föräldrarna röstade för att stänga av nätverket. Föräldrarna hade fått ta del av studier som väckt frågor om långsiktiga effekter av strålning från trådlösa nätverk.
CBCnews 18/10 2010 (engelska)
 
Strålning, forskning och
heta hjärnor

"Hur påverkas vår hälsa av elektromagnetisk strålning? Rapporter visar på att strålningen har effekter som inlärningsstörnin-
gar, ett försvagat immunförsvar, genetiska skador och minskad fertilitet." Programmet finns på Utbildningsradion men är endast tillgängligt för skolor, universitet och studieförbund.
 
With limited Internet access and no mobile phone service
The Mountain School hosts 45 high school students each term on its farm in rural Vermont.
"Students that come here are hungry for real direct relationships with the people who are in front of them", says Alden Smith, director.
BBC News Magazine 11/12 2012.

Trådlöst i Stockhoms skolor
Stockholms stad bygger nu ut trådlösa nätverk i Stockholms skolor. I Kanada, där samma utbyggnad sker, blir eleverna sjuka och föräldrar kämpar mot utbyggnaden.
 
22 oktober 2010 beslutade utbildningsnämnden att ge skolorna ytterligare 75 miljoner som bör användas till trådlösa nätverk (Radio P4). Till IDG säger skolborgarrådet Lotta Edholm att visionen är att alla elever ska få en egen dator.
 
Europarådet för mänskliga rättigheter och Tyska strålskyddsmyndigheten, BfS, rekommenderar nätverk med kabel för att reducera strålningen
(sidan Trådlösa nätverk - WLAN / WiFi)
 
Stockholms miljöprogram
Programmet har en egen hemsida. Där redovisas utvecklingen för en lång rad indikatorer som visar hur miljöarbetet går. Elektriska och magnetiska fält eller elektromagnetisk strålning finns inte med som indikator, istället mättes tidigare hur många som oroar sig för miljöproblemet (längst ner på sidan om boendemiljön) men sedan 2017 har även de mätningarna tagits bort.

Elektriska och magnetiska fält
Runt elektriska ledningar finns alltid elektriska och magnetiska fält. Men inte bara där, på grund av vagabonderande ström sprids magnetfält över stora områden och finns där man inte väntar sig. Världshälsoorganistionen WHO har cancerklassat magnetfält i grupp 2B "möjligen cancerframkallande". 
I miljöprogrammet som gällde fram till 2006 hade staden därför målet att antalet människor som utsätts för magnetfält över 0,2 mikrotesla (µT) i årsmedelvärde inte skulle öka. Enligt Fortum, som driver elnäten i Stockholm, hade antalet personer som utsätts för starkare magnetfält än 0,2 µT inte ökat. Staden gjorde inga egna mätningar. I senare miljöprogram har målet strukits och sedan december 2011 hänvisas bara till Socialstyrelsens 0,4 µT1.
 
Elektromagnetisk strålning
Stockholms stad har ingen politik för att begränsa eller minska den elektromagnetiska strålningen från mobilmaster eller annan trådlös teknik.
 
2010 var det 5 procent av de tillfrågade stockholmarna som ofta eller alltid oroade sig för strålning från kraftledningar och mobilmaster.
 
Elöverkänslighet
Stockholms stad är en föregångare när det gäller att stötta dem som blivit elöverkänsliga. Det sker genom elsanering av bostäder och uthyrning av torp i mindre strålningsbelastade miljöer.

  1. Hjälpreda för miljöfrågor i stadens planering.
Val 2010
Till valet 2010 pejlade Vågbryta-
renstockholm de politiska partiernas åsikter om strålningen från trådlös teknik.
 
Sämre betyg med trådlöst i Falkenberg?
2007 fick eleverna i Söder- respektive Skogstorpsskolan egna datorer med trådlös uppkoppling till skolans nätverk. Under de tre följande åren blev betygen allt lägre för varje år, men 2012 hade båda skolorna återtagit tappet. Se diagram på skolverkets hemsida SIRIS. Artiklarna i Hallands Nyheter som länkas till nedan skrevs 2010.
Artikel i Hallands Nyheter.
Att strålning liknande den från trådlösa nätverk påverkar människor negativt har visats både genom forskning och erfarenhet. Debattartikel i Hallands Nyheter av miljöjournalisten Mona Nilsson.
Intervju med Mona Nilsson i Hallands Nyheter.
Skolchefen har ingen förklaring till varför betygen sjunker eftersom inget ändrats förutom de trådlöst uppkopplade datorerna.
Artikel i Hallands Nyheter.
Myndigheterna och deras experter förklarar att de sjunkande betygen omöjligt kan bero på strålningen. Artikel i Hallands Nyheter.
 
Falkenbergs kommuns beskrivning av projektet.
   22 juli 2017