Läkare kräver och uppmanar

Amerikanska sällskapet för miljömedicin
The American Academy of Environmental Medicine (AAEM) kräver ett stopp för trådlösa så kallade "smarta elmätare" till dess hälsofrågan är löst.
 
Bamberg-uppropet ( tysk text)
130 läkare i den sydtyska staden Bamberg kräver bland annat stopp för vidare utbyggnad av mobiltelefonin, kraftigt sänkta gränsvärden och minskad strålning från trådlösa DECT-telefoner.
 
Bamberg-rapport
Läkarna i Bamberg har lämnat en rapport där de undersökt 365 personer och mätt strålningen i deras hem. De undersökta som hade mest intensiv strålning från trådlösa telefoner och mobilsändare i sina hem hade sämst hälsa. Sambandet är slående.
 
Bamberg-brev
"Det kan inte var sant!". Mikrovågsstrålning med en intensitet på miljondelar av gränsvärdet kan ge svåra hälsoproblem. Efter att ha undersökt mer än 900 personer skrev läkarna i Bamberg till ministern för miljö-, hälso- och konsumentskydd i Bayern. De kräver ett omedelbart ingripande från myndigheterna. Någon liknande undersökning hade tidigare inte gjorts i Tyskland och har ännu inte gjorts i Sverige. Brevet borde vara obligatorisk läsning för läkare, politiker och andra som tänker införa trådlösa teknik.
 
Freiburg-uppropet
I Freiburg-uppropet redovisar en grupp tyska läkare sina erfarenheter av hälsoproblem orsakade av mobiltelefoni och trådlösa telefoner. De kräver stopp för vidare utbyggnad och att DECT-standarden för trådlösa telefoner ska göras om för att minska strålningen.
 
Wiens läkarsällskap
10 medicinska mobilregler mot "alltför lättsinnig användning av mobiltelefoner". Ordföranden i Wiens läkarsällskap, Walter Dorner, betonade: "Det är vår plikt att peka på möjliga hälsorisker när alltmer pekar på sådana. Tills igår har man trott sig veta att mobilstrålning är ofarlig, efter REFLEX-studien kan man bara tro eller hoppas på det".
 
Österrikes miljömedicinare
19 november 2005 samlades österrikiska läkare med miljömedicinsk inriktning till en temadag med rubriken "Hälsorisk mobiltelefoni". Även trådlösa DECT-telefoner och trådlösa datornätverk, WLAN, tas upp.
 
Amerikanska sällskapet för miljömedicin
American Academy of Environmental Medicine, AAEM, kräver stopp för trådlösa fjärravlästa elmätare, smart meters på engelska.

 

 
21 april 2012