Kunskapsbanken

Ellära
Grundläggande om elektriciteten vi använder.
 
Vågutbredning
Hur strålningen från mobilsändarna sprider sig över stad och land. Ger fler sändare mindre strålning?
 
Sändarens EIRP
Sändarens strålning i huvudstrålriktningen.
 
  Enhetsprefix
Vad betyder k framför g i kg, eller µ framför W i µW?
 
dB decibel
Vad är decibel, dB? Hur man omvandlar till och från ett dB-värde.
 
Formelsamling för elektricitet och elektromagnetisk strålning
För den som vill räkna själv med grundläggande formler och varianter på dessa.
 
Tabeller
Tabeller för omvandling av dBµV/m, V/m, A/m, dBm/m2, W/m2 mW/m2, µW/m2, µW/cm2, nW/cm2.