Hälsoproblem och elektromagnetisk strålning 

96 procent av läkarna i Österrike anser helt eller delvis att
elektromagnetisk strålning skapar sjukdom1.

 

Tabell över hälsoproblem
Hälsoproblem som genom erfarenhet eller forskning kunnat kopplas ihop med elektromagnetiska fält från elsystem, elektriska apparater, mobiltelefoni och annan radiokommunikation. Huvudvärk, trötthet och sömnproblem är vanligast.
 
Alpländerna
Tre och en halv procent av österrikarna har sökt läkare för besvär de kopplar till el- och magnetfält samt elektromagnetisk strålning (EMF). De räknades som elöverkänsliga i undersökningen. Var tredje som sökt läkare för EMF-relaterade besvär i Schweiz angav mobilmast som orsak.
 
Läkare kräver och uppmanar
Allt fler läkare konstaterar samband mellan elektromagnetisk strålning och ohälsa. De kräver åtgärder nu och uppmanar till stor försiktighet.
 
Förekomst
Hur vanliga är sjukdomarna och hälsoproblemen som kan orsakas av elektromagnetiska fält? Här kan man se att 20-åringarna numera sover nästan lika dåligt som 70-åringarna.
 
Myndigheter
Politiker och myndigheter i olika länder som börjat informera befolkningen om riskerna.

Diagram över negativa hälsoeffekter Ingår i Evidence that Electromagnetic Radiation is Genotoxic av Dr Neil Cherry. Finns också i ett kompendium hos EMF Guru och som pdf-fil . Hemsidan EMF Guru lades ner 2002 men en kopia så som den såg ut då finns hos Elöverkänsligas riksförbund feb.se/emfguru.
  Elöverkänslighet - elallergi
Vår vanligaste funktionsnedsättning?
200 000 personer räknade sig som elöverkänsliga 1999.
 
Sömnproblem
Var 4:e svensk sover dåligt. Erfarenhet och forskning visar på ett samband med elektromagnetisk strålning.

Varför är alla så sjuka?
De socialdemokratiska regeringarna fram till 2006 utnämnde arbetsplatsen till boven i dramat. Men sjukskrivning hade dålig effekt på tillfrisknandet så de borgerliga regeringarna efter 2006 minskade möjligheterna att vara sjukskriven. Sjukskrivningarna ökade i takt med att den elektromagnetiska strålningen ökade men ingen har tänkt tanken att den kan vara inblandad. Här synas argumenten i debatten och ges lite bakgrund.
 
Stress på jobbet eller brist på vila?
Har arbetet förändrats eller är det brist på vila som ökar stressen?
 
Sjukare utan att arbeta
Alla blir sjukare, även de som inte arbetar. Störst ökning av andelen människor med hälsoproblem finns bland dem som aldrig arbetat - ungdomarna.
 
Hälsoproblem - en kvinnofråga
1980 var fördelningen av sjukdagar mellan könen lika. 2003 stod kvinnorna för 63% av alla sjukdagar. Samma fördelning av hälsproblem mellan könen finns också i undersökningar om elektromagnetiska fälts påverkan på människor.
 
"Det ligger inte i vårt uppdrag"
E-postväxling från 2003 där Försäkringskassan förklarar varför de inte studerar ett möjligt samband mellan ohälsa och mobiltelefoni.

 
Inte bara svenskar blir sjukare
I Schweiz har sjukdomarna ökat i takt med mobiltelefonin. Diagrammet nedan visar förändringar i olika diagnosers antal sedan 1993. Trendbrottet mitt i diagrammet sammanfaller med införandet av mobiltelefonin. Originalet finns på gigaherz.ch.

Källor: Information Medical Statistics AG (IMS) in Cham, IHA-IMS Health Hergiswil, www.interpharma.ch. Antal läkare: www.santesuisse.ch.
 

  Förändring av antal diagnoser i schweiziska läkarpraktiker 1993-2002
Diagram Förändring av antal diagnoser i schweiziska läkarpraktiker 1993-2002

Uppil 1Leitgeb presentation på WHO:s Workshop on Electrical Hypersensitivity, Prag, 25-26 oktober, 2004)
Sammanfattning på PubMed.
 
Rev 15 apr 2012