Mobiltelefoner
Strålar upp till 20 miljoner gånger starkare än naturliga bakgrundsstrålningen. Statistiskt säkerställt att de ger hjärntumör.
 
Mobilt bredband
Internet via mobilnätet får datorn att stråla som en mobiltelefon.
 
Mobilmaster, mobilsändare
Beskrivning, strålning, bilder.
 
Trådlösa telefoner
Strålar som en mobil. Dessutom strålar laddaren hela tiden, som en mobilmast.
 
Trådlösa nätverk - WLAN/WiFi
Kopplar ihop datorerna trådlöst. Accesspunkten strålar ständigt, även när inga datorer är igång.
 
Babyvakt, trådlös barnvakt
Övervaka babyn på avstånd. Tekniken visar stora likheter med trådlösa telefoner.
 
LED-lampor, Lågenergilampor
Ger oftast mycket sämre elmiljö än glödlampor. Lågenergilampor innehåller dessutom kvicksilver. Övriga lampor beskrivs på sidan Lampor.
 
Datorer och bildskärmar
Strålning finns på högre frekvenser än vad som är allmänt känt. 30-1000 MHz!
 
Elstängsel
Landsbygdens egen störsändare.
  Elmätare
Elmätare för fjärravläsning kan ge en kraftig försämring av elmiljön.
 
Satelliter för radio och TV
Det lågstrålande sättet att sända över länder och hela världsdelar.
 
Radio- och TV-sändare
Högstrålande teknik som visat sig ge cancer.
 
RAKEL TETRA
Polisen i Sverige och andra "blåljusmyndigheter" ska få ett eget mobiltelefonsystem - RAKEL som byggs med TETRA-teknik. Tetra finns i drift hos polisen i Storbritannien och hälsoriskerna har visat sig vara ovanligt stora, både för poliserna och befolkningen.
 
Trådlöst med IR, infrarött ljus
Lågstrålande teknik för fjärrstyrning som brukar användas i fjärrkontroller och en del leksaker.
     
10 juli 2011