Uppdateringar

30 mar 2016 Blindtester och provokationsförsök
Sidan har fått ny inledande text om blindtesternas omöjlighet.
15 jun 2015 190 forskare vädjar till FN
Forskarna kräver strängare gränsvärden för EMF som de betraktar som en miljöförorening.
13 jul 2014 Köra och prata i mobiltelefon
Tittar men ser inte och det är dom andra som kör dåligt.
10 maj 2014 Mobilmaster och hälsa
Mobilmaster ökar risken även för andra hälsoproblem än cancer.
14 feb 2014 Länkar
Sidan renoverad och lite nytt har tillkommit.
10 jan 2014 Vad vill regeringen?
Sedan 2009 anger regeringen inte några mål utöver vad som anges i strålskyddslagen för Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med elektromagnetiska fält och strålning. Sidan uppdaterad.
25 dec 2013 Hälsoproblem - en kvinnofråga
Kvinnor är sjukare än män - men inte före 1980. Sidan är uppdaterad med senaste årens statistik.
9 dec 2013 Hitta sändarna
Tele2 och Net1 visar sändarna på sina täckningskartor.
8 dec 2013 Försiktighetsprincipen och magnetfält
Sidan har gjorts om och magnetfält i bostäder sätts nu i relation till de naturliga växlande magnetfälten.
18 aug 2013 Mätningar av magnefält och elektromagnetisk strålning i Stockholm
13 apr 2013 Försiktighetsprincipen och magnetfält
Grunderna för att tillämpa försiktighetsprincipen på magnetfält.
3 jan 2013 Transformatorer
Transformatorer med järnkärna ger bästa elmiljön.
30 nov 2012 EU-parlamentet
Det viktigaste ur EU-parlamentets resolutioner.
12 okt 2012 SAR-värden för mobiltelefoner
Uppgivet SAR-värde är inte högsta uppmätta SAR, bara ett medelvärde.
10 sep 2012 Minsta möjliga strålning
Hur mycket måste det stråla om den trådlösa tekniken ska användas och strålningen vara så liten som möjligt?
19 juli 2012 Mätning
Mätare för olika områden och tips hur man gör.
3 jun 2012 Mätare för radiofrekvent strålning, radiovågor mikrovågor
Tips om lämpliga mätare för nybörjare.
26 maj 2012 Hitta sändarna
Nu med länkar till kartor över Belgien och Bryssel.
15 maj 2012 Europarådet
Europarådets Resolution 1815 om de möjliga riskerna med EMF.
4 maj 2012 Trådlöst i skolan
Debatten om trådlöst i skolan pågår. Länkar.
21 apr 2012 Amerikanska sällskapet för miljömedicin
Stoppa "smarta elmätare" tills hälsofrågan är löst.
15 apr 2012 Alpländerna
I vilken utsträckning är hälsoproblem av elektromagnetiska fält och strålning en fråga för sjukvården i Schweiz och Österrike? Vad säger läkarna?
1 jan 2012 Vagabonderande ström
Vad vagabonderande ström är och hur den uppstår.
28 dec 2011 "Mäta" magnetfält med radio
Hur man håller koll på en del av sin elmiljö med en vanlig radio.
9 jul 2011 IARC
Om IARC:s klassning av magnetiska fält och radiofrekvent strålning som cancerframkallande i grupp 2B.
26 jun 2011 Lennart Hardell
Hardell-gruppens forskning om risk för hjärntumör och användning av mobiler och trådlösa telefoner finns sammanfattad på en egen sida.
4 jun 2011 Elöverkänslighet
Längst ner till höger på sidan finns nya länkar till radiointervjuer med elöverkänsliga.
15 apr 2011 Strålningspolitik
Stockholms stad bygger trådlöst nätverk i alla skolor och sidan är kompletterad med erfarenheterna av trådlösa nätverk från Falkenberg där betygen sjunkit år från sedan de installerats.
4 apr 2011 Informationsmaterial
Ny DVD tillagd. Gilla läget? Om att vara elöverkänslig.
27 mar 2011 Hitta sändarna
Norges Post- og teletilsynet har fått igång sin karta över mobilsändare och sidan har nu en länk till den.