Vågbrytaren Stockholm

Mindre strålning - bättre hälsa

Norr mälarstrand: Elektromagnetiska vågorna från trådlös teknik ligger 2000 gånger över nivån för försiktighetsprincipen.
Fler mätningar.

 
Vågbrytaren Stockholm

En lokal grupp inom Vågbrytaren. Vi arbetar oberoende och ideellt för att elektromagnetisk strålning ska anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenheter för någons hälsa eller miljön som helhet.
 
Elektromagnetisk strålning är en vågrörelse som fortplantas i tid och rum. Den består av en elektrisk och en magnetisk del.
 
Elektromagnetisk strålning förekommer som radiovågor, mikrovågor, värmestrålning, ljus från exempelvis solen, ultraviolett strålning, röntgenstrålning och gammastrålning. Vågbrytaren är inriktad på radio- och mikrovågor från trådlös teknik samt elektriska och magnetiska fält från elnätet och elektriska apparater.

Höghus med mobilmast

 
Enligt Volkswagen är mobiltelefoner den vanligaste orsaken till att dö bakom ratten. Att använda telefon och köra kan ha en dramatisk inverkan på körskickligheten. Handsfree hjälper inte om man pratar. Handlingen i filmen utspelar sig i en biograf där en lokal mobilsändare används för att styra publikens mobiler så att de ringer vid rätt tillfälle.

 

CFS, FMS, MCS, EHS, PTSD

Kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, multipel kemisk känslighet, elöverkänslighet och posttraumatisk stress. Professor emeritus Martin Pall vid Washington State University besökte Sverige 2016 och höll föredrag om en möjlig gemensam mekanism bakom dessa moderna hälsoproblem. För sitt arbete inom miljömedicin, och om effekterna av kemisk exponering på människors hälsa, har han fått sju internationella utmärkelser. Nu har han också börjat studera effekter av elektromagnetiska fält. Läs mer>>

Bild Martin Pall

Elektromagnetisk strålning, vad är det?

Elektromagnetiska fält och vågor är en naturlig del av universum. Människan har lärt sig transportera kraft med elektricitet och förmedla tal, text och bild trådlöst genom elektromagnetiska vågor. Läs mer på sidorna om ellära och teknik

Cancerframkallande med mera

När världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning, IARC, klassade magnetfält och elektromagnetiska vågor räckte de vetenskapliga bevisen till "möjligen cancerframkallande". Men elektromagnetiska fält och vågor kan även orsaka vanliga hälsoproblem.

Gränsvärden

Våra gränsvärden för elektriska och magnetiska fält samt elektromagnetisk strålning skyddar bara mot uppvärmning och effekter som uppstår inom några sekunder. De skyddar inte mot cancer, sömnproblem, huvudvärk, elallergi eller andra biologiska effekter som kan uppstå efter flera år. EU-parlamentet har uttalat att gränsvärdena är föråldrade.

Vad vi kan göra

Alla kan välja teknik som ger bättre elektromagnetisk miljö, elsanera själv. Politiker kan tillämpa försiktighetsprincipen och besluta om minsta möjliga strålning. Allt i linje med Europarådet för mänskliga rättigheters resolution 1815. Du kan också visa att du kräver att de elektromagnetiska fälten ska minska genom att skriva under namninsamlingen Nej till tvångsexponering av mikrovåggstrålning från mobilantenner i hem och skola.


 
Vattenfalls EnergyWatch
och EON:s 100koll kräver WiFi trådlöst nätverk. Österrikes miljömedicinare förväntar sig samma hälsoproblem av trådlösa nätverk som av mobilmaster och mobiltelefoner.

Mer trådlöst i Stockholms skolor
Stockholms har byggt ut WiFi trådlösa nätverk i Stockholms skolor. I Kanada, där samma utbyggnad pågår, blir eleverna sjuka och föräldrar kämpar mot utbyggnaden. Europarådet för mänskliga rättigheter uppmanar regeringarna att välja nätverk med kabel i skolor och klassrum. Se också Vågbrytarens medlemsblad nr 5 om barn och trådlöst.

Bin försvinner i närheten av mobilmaster och trådlösa datornätverk
Vad händer om honungsbina dör ut? Av de 200 000 arter blommande växter som finns på jorden pollineras mer än tre fjärdedelar av bin.
Vågbrytarens miljöspecial: Bina som försvinner, vår allvarligaste varningssignal? - Fåglar flyger farligt - Levande skog eller mastskog?

SVT sände PR-film från Ericsson som dokumentär!
Men inte nog med det, filmen var en paneldiskussion och när SVT ville lägga till några praktiska exempel så ordnade Ericsson det. Hör hela historien på radions Medierna.


Boken Mobiltelefonins hälsoriskerMobiltelefonins hälsorisker

Den här boken ger dig fakta. Läs mer...

 


Varning för Tele2 fast telefon

Medlemmar i Vågbrytaren har blivit uppringda av telefonförsäljare från Tele2 som erbjudit "fast telefoni". Först när avtalet läses upp framgår det att det är fråga om fast mobiltelefon som innebär att den fasta telefonen kopplas via en mobiltelefon till Tele2:s mobilmast. Accepteras avtalet rycker Telia ut och river telefontrådarna.


"Använd fast telefon"

Österrikes hälsodepartement rekommenderar försiktighet med mobiltelefoner och påpekar att det i synnerhet gäller barn!


EU:s glödlampsförbud
resultat av lobbying

Susanne Hammarström arbetade för belysningsbranschens räkning med det som blev glödlampsförbudet.
"Man hade inte kommit fram till just detta om det inte varit en stor och omfattande lobbykampanj i alla medlemsländer samtidigt som det skedde på EU-nivå och i medierna" säger hon till Dagens Industri 17/9 -09.


Lågenergilampa

Miljöbov! Lågenergilampor innehåller kvicksilver och förstör elmiljön. LED-lampor ger lika dålig elmiljö som lågenergilampor. Glödlampor ger överlägset bäst elmiljö.


EU-parlamentet:
Sänk gränsvärdena!

Mobiltelefonernas hälsorisk inget att ta lätt på. Rapport om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält från EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Vad bör vi tänka på och hur planerar EU att undvika hälsoriskerna? Webb-TV från EU-parlamentet. Textsammanfattning.


Wi-Fi: a warning signal.

Panorama på engelska BBC one tar upp den snabba utbyggnaden av trådlösa datornätverk i Storbritannien. WiFi kallas också WLAN. I många hem finns också WiFi genom de allt vanligare trådlösa bredbandsmodemen.


Trådlös telefon - dinegen mobilmastTrådlös telefon strålar som en mobil

Dessutom strålar laddaren hela tiden, som en mobilmast.


"Mobilerna ut ur väntrummen"

Wiens läkarsällskap manar till stor försiktighet med mobiltelefoner. Grunden är EU:s REFLEX-studie, som enligt läkarsällskapet entydigt visar att mobilstrålning skadar arvsmassan.


Hyresgästerna fick bort mobilmasten

Värden förlängde inte hyresavtalet för mobilmasten när hyresgästerna klagade. Mer i Helsingborgs Dagblad.


 
Kunskapsbanken
Kunskaper som kan vara intressanta, användbara eller rent av nödvändiga.
   
Forskning
Forskningsrapporter i sammandrag.
 
Gränsvärden
Vem som utarbetat gränsvärdena, vad de skyddar mot och vilka idéer de bygger på.
 
Handbok för miljöarbete
Hur skapar man en lågstrålande zon? Tips, idéer, fakta och lagar att använda i arbetet för en bättre elektromagnetisk miljö.
 
Hitta sändarna?
Hur starka är de? Vad sänder de?
 
Hälsoproblem
Vilka kan orsakas av elektromagnetiska fält? Hur vanliga är de?
 
Informationsmaterial
Infoblad, foldrar, böcker, videor och teater med anknytning till elektromagnetiska fält eller mobiltelefoni.
 
Länkar
Mer information
 
Stockholm
Strålningsfrågor inom Stockholms stad, vi börjar med bygglov för nya mobilmaster.
 
Teknik
Om sändare, antenner och sådant som strålar.
 
Tidningsartiklar
Tidningsartiklar och insändare.
 
Uppdateringar
Senaste förändringarna på denna hemsida.
 
Bli medlem i Vågbrytaren
Det går också bra att bara stödja verksamheten med ett bidrag till postgiro 33 02 18-9. Vågbrytarens arbete bygger helt på frivilliga insatser från privatpersoner.
 

Rör inte mitt telefonjack!

Telia har drar in den fasta telefonen. På sikt hotas hela det fasta telenätet.
SVT: Byar utan telefon när Telia rev ledningen


Liza Marklund

Myndigheterna
struntar i elfältens faror
.
Författaren och journalisten Liza Marklund berättar hur hon har elsanerat sig frisk. "Myndigheterna är oerhört medvetna om farorna med de elektriska fälten" skriver hon i sin krönika. Expressen 24/8 -08
 
Är vi mindre känsliga än kor?
Kor mjölkar bäst i en elsanerad miljö. Liza Marklunds andra krönika om påverkan av elektriska och magnetiska fält. Expressen 31/8 -08
 
Strålande avskärmat
Företag elsanerar för att skydda personalen. Expressen 7/9 -08 
 
Vi utsätts för ett
gigantiskt experiment

EU vet om riskerna med lågenergilampor men säger inget, förbjuder glödlampor och ser till att de medvetna konsumen-
terna har alternativ till lågenergilampan.
Expressen 14/12 -08


Mobiler kan ge ADHD-symtom

Moderns användning av mobil under graviditeten och efter födseln ökar risken för hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter i skolåldern.


EU satsade över 3 miljoner euro för att slutgiltigt avgöra om mobilstrålning kan ge cancer. Svaret blev ja.


Mindre cancer utan mobilmast

Bostadsområdet utan mobilmast hade 4 gånger färre fall av cancer än genomsnittet i Israel och 8 gånger färre än ett liknande bostadsområde med mobilmast.


Bättre hälsa utan mobiltelefoni

Mycket bättre hälsa hos dem med minst strålning hemma. Resultat av Bamberg-läkarnas undersökning av 356 personer sedan de mätt strålningen i deras hem.


Tetra och DECT

Tetra stör både hälsa och elektronik. Tetra är polisens och Storstockholms Lokaltrafiks nya radio. Undersökningen visar också att de som inte har trådlös DECT-telefon hemma mår bättre.


Mindre hudcancer
utan FM-radio?

Ökningen av hudcancer startade 1955, flera år före den stora ökningen av charterresor till solen. Utvecklingen går att följa län för län och land för land i takt med att FM-radion på 88-108 MHz byggdes ut.


Forskning som inte märks

Nedtystade signaler. Spotlight, svenskspråkigt program i finsk TV, om risker med mobilstrålning. Svenska YLE 13/3 2006.

 


     
E-post till Vågbrytaren